Zgłoszenia na egzaminy

Zasady zgłaszania się na egzaminy

 1. Do egzaminów mogą przystępować jedynie członkowie SJIP z opłaconą składką członkowską za rok, w którym wysyłają zgłoszenie jak i za rok, w którym odbywa się egzamin oraz - dotyczy egzaminów Intermediate) z ważnym na dany rok CMem.

 2. Składka członkowska powinna być opłacona w terminie (do 31 stycznia danego roku kalendarzowego).

 3. Termin zgłoszeń na egzaminy na nadchodzący rok kalendarzowy upływa z dniem 31 grudnia w roku poprzedzającym.

 4. Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz pod tym na adresem (Uwaga! Link działa tylko dla zarejestrowanych użytkowników!). Osoby zgłaszające się na stopień Senior Intermediate proszone są o wysłanie maila na adres: komitet.techniczny@joga.org.pl

 5. Egzaminy będą organizowane z roku na rok w stałych, z zasady niezmiennych terminach. Daty egzaminów planowanych na 2018 rok można zobaczyć w zakładce Terminy egzaminów.

 6. Opłata egzaminacyjna wynosi 400 zł i podzielona jest na dwie raty. Pierwszą – bezzwrotną zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia do dwóch tygodni od rejestracji na dany termin egzaminu.  Pozostała część opłaty egzaminacyjnej 200 zł powinna zostać uregulowana na trzy miesiące przed dniem egzaminu. Po wniesieniu całości opłaty, kandydat otrzyma tematy pracy egzaminacyjnej. Za datę wpłaty uznaje się datę księgowania wpłaty na koncie beneficjenta.
 7. W razie dużego zainteresowania egzaminami w danym roku lub w danym terminie utworzona zostanie lista rezerwowa, z której kandydaci zostaną dopuszczeni do egzaminu w razie rezygnacji kandydata z listy pierwotnej. O zwolnieniu się miejsca z listy kandydaci rezerwowi powiadomieni zostaną na 3 miesiące przed egzaminem.

 8. Prace pisemne do egzaminu składa się najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed egzaminem do osoby przyjmującej zgłoszenia na dany egzamin.

 9. W razie zgłoszenia się zbyt małej ilości osób, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu i zwrócenia kandydatom zaliczek lub zaproponowania podejścia do egzaminu w innym terminie.

Opłata egzaminacyjna powinna zostać przelana na konto SJIP oraz opatrzona tytułem zawierającym poziom egzaminu oraz jeśli przelew jest wykonywany z konta innej osoby niż zgłaszana na egzamin - imię i nazwisko kandydata (np. Intro_2_luty_imię_nazwisko).

Kontakt mailowy w sprawie egzaminów prosimy kierować na: egzaminy@joga.org.pl

Komplet dokumentów wymaganych do egzaminu powinien być dostarczony najpóźniej na 30 dni przed egzaminem na adres egzaminy@joga.org.pl.

Komplet dokumentów:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy.

 2. Dwie rekomendacje również na odpowiednim formularzu rekomendacyjnym.

 3. Potwierdzenie wpłaty kwoty stanowiącej składkę członkowska za bieżący i poprzedzający rok kalendarzowy lub w wypadku egzaminu Intro I – za okres terminowania (dwa lata przed egzaminem).

 4. Praca pisemna (w formacie pdf, opatrzona stroną tytułową z nazwiskiem oraz stopniem na jaki kandydat zdaje),

Dokumenty należy "spakować" i wysłać jednym mailem.

 

Formularze egzaminacyjne (format PDF):

 

Formularze egzaminacyjne (format DOCX):

Kalendarz imprez

<<  Październik 2018  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
  1  2  3  4  5
    
webmaster